Nowe technologie zdominowały całkowicie przestrzeń naszego życia, nic więc dziwnego, że nie jesteśmy już sobie w stanie wyobrazić funkcjonowania bez rozmaitych przedmiotów codziennego użytku oraz maszyn, których nadrzędnym zadaniem jest ułatwianie nam codziennej egzystencji. Jako, że człowiek od zarania dziejów dążył do tego, aby maksymalnie ułatwiać sobie życie i skracać czas wykonywania poszczególnych czynności, w przestrzeni naszego świata pojawiła się ergonomia, której nadrzędną rolą jest troska o pełne współpracowanie pomiędzy dwoma pierwiastkami – technicznym i ludzkim.

Jeszcze do niedawna, zwłaszcza wtedy, kiedy rozwój technologiczny odznaczał się niezwykłą dynamiką – pojawiał się lęk o to, że z czasem maszyny zaczną wypierać ludzi, zastępując ich i odbierając im pracę, jednak jak okazało się w praktyce, nic takiego się nie stało. Ze względu na to, że maszyny są jedynie maszynami i stale potrzebują nadzoru, konieczne jest takie funkcjonowanie i takie kreowanie rozmaitych urządzeń i narzędzi, aby to maszyna dostosowywała się do możliwości człowieka, a nie człowiek do maszyny. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie, aby w przestrzeni zakładów przemysłowych pojawiała się wielkogabarytowa wiertarka, której w żaden sposób nie można uruchomić lub też stanowisko pracy, na którym trudno cokolwiek znaleźć. Ergonomia jest absolutną podstawą całego naszego działania, na co zresztą możemy zwracać uwagę na każdym kroku, ponieważ niezależnie od tego na co spojrzymy – czy będzie to filiżanka, w której każdego dnia pijemy kawę czy też fotel na którym siedzimy przed telewizorem oglądając ulubiony serial – wszystko zostało bardzo precyzyjnie zaplanowane i zaprojektowane tak, aby ludzie mieli możliwość swobodnego korzystania z ich potencjału. O ile jednak ergonomia nie musi być aż tak niezbędna w naszym codziennym życiu, o tyle w przestrzeni przemysłu jest już absolutną podstawą, która pozwala na sprawne wykonywanie poszczególnych zadań i na utrzymanie się w grupie konkurencji, która nieustannie ze sobą rywalizuje. Minęły już czasy, kiedy przedsiębiorstwa mogły pozwolić sobie na swobodę w działaniu, ponieważ dzisiaj, kiedy nacisk na rozwój jest niezwykle wysoki, konieczne jest działanie na czas, z jednoczesnym zachowaniem najwyższych standardów działań. Warto również zaznaczyć, że bardzo ważne są narzędzia, którymi posługują się pracownicy. W ostatnim czasie to firma CEDIMA wiedzie prym, jeśli chodzi o produkcję takich narzędzi oraz maszyn z zakresu przemysłu.

Nie jest to łatwe, dlatego tez w przestrzeni hal produkcyjnych czy zakładów przemysłowych muszą pojawiać się nowoczesne narzędzia i maszyny, dzięki którym operatorzy działający na określonych stanowiskach pracy mogliby utrzymywać należyte tempo p[racy. Nawet chwilowy zastój może pociągać za sobą katastrofalne skutki finansowe, dlatego też wszystkie urządzenia – wiertarka, szlifierka czy też wielkogabarytowe sprzęty – muszą być nie tylko bezawaryjne, ale i w pełni funkcjonalne. Ergonomia wpływa więc nie tylko na wygodę czy swobodę działania, ale także na prawidłowość produkcji, ponieważ wiertarka, którą można swobodnie manipulować i która nie drga intensywnie podczas codziennego użytkowania jest bardziej bezpieczna dla operatora, przez co staje się też narzędziem, które pomaga w utrzymywaniu prawidłowości wykonywanych czynności. Wszystkie urządzenia poddawane są więc szeregom testów i projektowane w oparciu o rozmaite wytyczne bezpieczeństwa i nowych technologii, dzięki czemu w sprzedaży znaleźć można doskonałej jakości elektronarzędzia czy narzędzia pneumatyczne, które mogą spełniać należycie swoją rolę. Ze względu na to, że ergonomia nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie przedmiotów materialnych, ale także tego, co nieuchwytne, bardzo często wchodzi na obszar zarządzania, przez co pracodawcy starają się organizować przestrzeń swoich firm zgodnie z najważniejszymi zasadami. Jeżeli poszczególne stanowiska pracy będą prawidłowo urządzone i zlokalizowane względem siebie tak, aby zachowywać ciągłość produkcyjną, możliwe będzie utrzymanie niezbędnego tempa pracy i utrzymanie się na rynku niezależnie od koniunktury.

Współpraca powinna odbywać się nie tylko na poziomie pracodawca-operator, ale także na linii pracodawca – projektant maszyn, ponieważ wąskie specjalizacje wymagają doskonałego przygotowania urządzeń, za pośrednictwem których konkretny zakład przemysłowy mógłby jak najlepiej realizować swoje zamówienia. Serwisy i zakłady projektowe mając więc pełne ręce roboty, ponieważ wiertarka sprzedawana na szeroką skalę przez producenta nie musi mieć wcale takich parametrów, które byłby wymagane w przypadku wiertarki dostosowanej do oczekiwań danego przedsiębiorcy. Widać więc jak istotne jest nieustanne poszerzanie zakresu swojego działania i wzajemne dostosowywanie się do własnych potrzeb i oczekiwań. Widać także jak istotna jest sama ergonomia, która pozwala na stałe utrzymanie się na powierzchni i jak najlepsze wpisywanie się w oczekiwania przeciętnych obywateli. Nowe technologie są dzisiaj podstawą całego naszego działania i częścią życia, która jest trudna do zlikwidowania, dlatego też można zakładać, że ergonomia będzie się stale rozwijać i wkrótce będzie najważniejszą częścią każdego, nawet najmniejszego odgałęzienia przemysłu.