Pojęcie inwestora zastępczego w procesie budowlanym nie znajduje odzwierciedlenia w polskim ustawodawstwie. Tym niemniej termin ten jest powszechnie stosowany i znajduje liczne przykłady w praktyce na rynku inwestycji w nieruchomościach.