Badanie wskaźników efektywności takich jak ROI oraz CTR pozwala na określenie efektywności inwestycyjnej kampanii oraz prognozowanej rentowności.